It’s official! United Nations decide to develop a High Seas Biodiversity Agreement


(Läggmärke till regnbågens färger som symboliserar en könlös homosexuell värld där inga barn ska produceras)

No reason to deny it – making it official makes things a tad more real! Today the United Nations General Assembly formally decided to develop a High Seas Biodiversity Agreement, endorsing the breakthrough outcome of the UN biodiversity working group meeting in January.

~~~~

Människor vet inte att de är lurade av Satan genom olika organ som t.ex. FN ( engelska UN) och Greenpeace - SE OVAN!

Människor fattar inte att de är lurade i grunden!

Satan - som är en fallen ängeln (Lucifer) - är expert på att vilseföra.

Hans mål är att förgöra och förstöra alla människor och hela världen.

Många människor demonstrerar många gånger ofta och gärna.

De vet inte att de är utmärkta redskap för den onde.

T.ex. "den gröna rörelsen" eller Miljöpartiet namnet de använder i Sverige, vet inte att de är redskap för NWO och dess ondskefulla planer.

Eller så vet de - men fattar ändå inte Satans totala förintelse-plan för dem!

Det låter så fint att vilja beskydda jorden och dess miljö.

(För en kristen person - som älskar sanningen - är detta självklart och behöver inte ens nämnas!)

I själva verket är de som står bakom alla de rörelser som vill "bevara och beskydda naturen" själva orsaken till naturens död och allt livs död eftersom deras gud är Satan själv, vilken hatar allt liv.

Satan (genom NWO - den nya världsordningen - och hans ondskefulla hantlangare) vet exakt hur han ska manipulera världens befolkning för att den ska tro på LÖGNEN!

Detta för att människorna ska hamna där han själv är bestämd att hamna - nämligen i HELVETET!

Johannes 10:10 "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd."


1 Johannes 5:18 "Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld."

~~~~

(citat från denna sida)

Luci's Trust (Lucifer/satan!) sponsors among others the following organizations:

  • UN

  • Greenpeace International

  • Greenpeace USA

  • Amnesty International

  • UNICEF

William Jasper, author of "A New World Religion" describes the religion of the UN:

"...a weird and diabolical convergence of New Age mysticism, pantheism, aboriginal animism atheism, communism, socialism, Luciferian occultism, apostate Christianity, Islam, Taoism, Buddhism, and Hinduism".

Sri Chinmoy, the New Age guru, meditation leader at the UN, wrote:

"the United Nations is the chosen instrument of God; to be a chosen instrument means to be a divine messenger carrying the banner of God's inner vision and outer manifestation."


(Chinmoy är nu död men andra gurus har naturligvis ersatt honom i denna ockulta högborg!)
"Conscious evolution inspires in us a mysterious and humble awareness that we have been created by this awesome process of evolution and are now being transformed by it." --Barbara Marx Hubbard

Naturligtvis vill Hubbard (hon är älskad av FN/UN) att alla ska tro på EVOLUTIONEN eftersom att tro på det Bibeln säger om SKAPELSEN vore att erkänna att det finns en Gud!

Ett annat citat av Barbara Hubbard som är FN/UN:s kelgris och visionär::

"Out of the full spectrum of human personality... one-fourth is destructive... They are defective seeds... In the past they were permitted to die a 'natural death.' the elders the destructive one-fourth must be eliminated from the social body . Fortunately, you... are not responsible for this act. We are. We are in charge of God's selection process for Death... We come to bring death... The riders of the pale horse are about to pass among you. Grim reapers, they will separate the wheat from the chaff. This is the most painful period in the history of humanity."

Det innebär att alla som tror på en Gud som skapat världen ska utrotas (=mördas/förintas)!

Kan människor som resonerar så ha annat än Satans natur!!

HÄR en video från UN med Hubbard som talare:

"The panel discussion at the High Level Forum on the Culture of Peace at the UN with the Founder of the Foundation for Conscious Evolution and Center for Integral Wisdom Co-Board Chair Barbara Marx Hubbard."

~~~~

Sveriges representanter i FN är bl.a. Jan Eliasson och den nu döde Dag Hammarskjöld.

Den sistnämnde brukar benämnas som kristen vilket han långt ifrån var.

Han var en "new age" troende - en som tror på onda andars läror.

Dessutom kan ingen som inte är socialist/kommunist ha en plats i FN/UN!

Sverige passar bra in förblindat som landet är.