Hosea 4:6 "Mitt folk går under i brist på kunskap.

Många som säger sig vara kristna tror på OSAS - det vill säga "en gång frälst alltid frälst".

När man frågar hur de tolkar till exempel nedanstående bibelord, säger de med den stående frasen: "Jamen, de var aldrig frälsta".

De menar att Paulus och apostlarna förmanade och undervisade icke frälsta!

Det är mycket korkat.

Jag vet inte hur de läser Bibeln.

Här är några - av massor av bibelord - som talar om att du har ett ansvar om du är en kristen att lyda Guds ord:

1 Petrus 1:14,22 "Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. 15 Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. 16 Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig."

"Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt  av rent hjärta."

"Varning för avfall:


Hebreerbrevet 10:26  För om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna, 27 utan bara en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna. 28 Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. 29 Hur mycket strängare straff tror ni då inte den förtjänar som trampar på Guds Son, föraktar det förbundsblod som har helgat honom, och som kränker nådens Ande? 30 Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag ska utkräva den , och dessutom: Herren ska döma sitt folk."

2 Petrus 2:20-21 "Om de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och kommit undan världens smitta men sedan återigen låter sig snärjas och besegras av den, då blir slutet värre för dem än början. 21 Det hade varit bättre för dem att aldrig ha lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och sedan vända sig bort från det heliga budskap som anförtrotts dem. 22 Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: Hunden vänder om till sin spya , och tvättat svin vältrar sig i smutsen."


"Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer."
Hebreerbrevet 10:31 

ALLTSÅ: Om vi struntar i att lyda Gud och hans ord,  så kommer vi att falla i den levande Gudens Händer!

~~~~

Jakob 1:27 ".... och hålla sig obesmittad av världen.."

Jakob 5:11 "Vi kallar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut gjorde med honom."

Jakob 4:7 "Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly från er. 8 Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade. 9 Klaga, sörj och gråt! Vänd ert skratt i sorg och er glädje i bedrövelse. 10 Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er."

Jakob 1:12 "Salig är den som håller ut i prövningen,"

1 Petrus 1:15:14-16 "Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig."

1 Petrus 5:12 "Med hjälp av Silvanus , som jag anser vara en trofast broder, har jag skrivit kort till er för att förmana er och bekräfta att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den."


~~~~

Hebreerbrevet 6:11 "Men vi önskar att ni var och en ska visa samma iver att bevara den fulla vissheten i hoppet ända till slutet,"