https://www.youtube.com/watch?v=9LYgWfLv77Y

Hundratals pingstledare träffas i Umeå

Ledarträffen är den första av tre som kommer att hållas i olika delar av landet under de kommande veckorna. Fler än 500 personer från norra Sverige är anmälda till träffen i Umeå.

~~~~

Eftersom pingstkyrko-ledare (och alla ledare i samfund och i alla kyrkor) är med i Satans Världskyrka (se Sveriges Kristna Råds medlemskyrkor), så kommer Jesus att säga till dem:

Matteus 7: 21-23 Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Vad har mörker med ljus att göra?

Vad har ekumeni som är samgående med alla världsreligioner, att göra med Jesus Kristus?

Vad har New Wine-läran med Jesus Kristus att göra?!

Vad har Alpha-kursen med Jesus Kristus att göra?

Vad har Jesus Kristus med katolicismen att göra?
Katolska Kyrkans Kardinaler - clowns!!

Etcetera, etcetera!, etcetera!

Skäms, ni som kallar er ledare i kristenheten, men inte är något annat än Satans budbärare!!

~~~~