Lärare slog elev – refererade till budskap från Jesus, skriver mainstream tidningen DN.

~~~~

Det DN skriver är bara ytterligare försök att misskreditera Jesus Kristus världens och universums Skapare.

Som många vet så är DN och alla annan massmedia redskap för "eliten" (Satan).

Det dessa avskyr mest av allt, är att det finns en Gud, som vi alla ska stå till svars inför.

Predikaren 12:14 Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont.

Det har alltid varit så naturligtvis att Jesus och hans folk (de som tror på honom och är födda på nytt Joh. 3:3) blivit förföljda och smutskastade.

Se på Jesus Guds Son. Honom korsfäste de av hat och avund.

Matteus 27:17-18 När de nu var samlade, frågade Pilatus dem: "Vem vill ni att jag skall frige, Barabbas eller Jesus, som kallas Messias?" 18 Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom.

Det kommer att bli så även i Sverige att de som älskar Skaparen Jesus Kristus blir förfölja för sin tro - av hat och av avund.

VILL DU MÖTA ETT LIKNANDE MONSTER OCH VÄRRE, DÅ DU ÄR DÖD?

VILL DU PLÅGAS I EVIGHET?

DU KOMMER ATT ERFARA DET, OM DU FÖRNEKAR JESUS KRISTUS, SOM DEN ENDA VÄGEN TILL GUD FADERN!

Vart vill du komma efter döden?