DAGEN: "SD är det enda riksdagspartiet som vill att Sverige ska förbli ett kristet land. De övriga partierna är mer angelägna om att ge islam fritt spelrum. Historien är full av varnande exempel på vad en sådan inställning leder till i förlängningen. Men ansvaret vilar på församlingen, inte på SD. Nu behöver vi vakna upp, omvända oss och be för Sverige innan det är för sent! - - SD utgör det enda alternativet till en ändrad politisk kurs."

~~~~

Okunniga och vilseförande Lars Enarson har uttalat sig mars 2018, läs ovan.

Jag har lyssnat på honom större delen av denna video.

Där ondgör han sig över isIam men inte ett ord om att Noahide-lagarna ger judarna (sionisterna/Satan) rätt att döda alla människor över hela världen som tillber Jesus Kristus.

Uppenbarelseboken 20:4 Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen.

ÄR DET KRISTET ATT INTE SÄGA HELA SANNINGEN UTAN DÖLJA VISSA DELAR (tala med dubbla tungor) SOM ÄR OBEKVÄMA ATT ERKÄNNA OCH ANTAGLIGEN ÄVEN ATT KÄNNA TILL ?

~~~~

Att SD (Sverigedemokraterna) går sionisternas ärenden borde inte vara okunnigt för människor.

Men för Enarssson är det väldigt bra att de (SD) hjälper sionisterna.

Enarson och många som kallar sig kristna hjälper Antikrist (Satan) att sätta sig på tronen i Jerusalem, och att där utropa sig som Gud. 

Utan dessa så kallade kristna skulle sionisterna ha svårt att få sin vilja fram, då det gäller att bygga sitt tempel och därmed sätta sin gud Satan på tronen i Jerusalem.

Netanyahu har uttalat sin stora tacksamhet för de "kristnas" hjälp.

(Netanyahu thanks Christians around the world for their friendship and support)


LÄS OM ANTIKRIST HÄR: Uppenbarelseboken kap. 13 och kap. 14.

1 Thessalonikerbrevet 5:3 Bäst de säga: »Allt står väl till, och ingen fara är på färde», då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan.

1 Thessalonians 5:3 For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.

Third Temple Altar Dedication in Jerusalem - NWO Preparing For The Antichrist  ~ Video

ONE WORLD RELIGION IS HERE!