SÅ VARFÖR DENNA ARTIKEL - IGEN?

Denna artikel är främst skriven för de som ännu inte funnit tron i Jesus Kristus, men som söker sanningen - de som frågar: Vad är sanning?

Och för att de inte ska bli lurade att tro att den kristenhet de hör om i media är sanna kristna.

~~~~


Här ser du ett foto på Billy Graham från Lausanne-rörelsens hemsida.

Den säger:

Lausanne’s first influences were Billy Graham, who convened the Lausanne 1974 Congress,and John Stott, chief architect of the Lausanne Covenant.

Billy Graham är förmodligen förra århundradets störste villolärare och bedragare!!

Dessutom är han en 33dje gradens frimurare, vilket betyder att han är satansdyrkare!

~~~~

I Svensk Evangeliska Alliansen är Stefan Gustavsson Generalsekreterare.

HÄR är en artikel jag lade in för ett år sedan om Stefan Gustavsson och om det som denna artikel handlar om.

(Här räknar Gustavsson upp alla sina meriter. Men: "Det som betyder något är att vi är en ny skapelse". Se 2 Kor. 5:17)

Här är övriga styrelsemedlemmar i SEA (du ser alla kända namn!).

SEA:s Stadgar säger bl.a.:

§2. Grund

Med inspiration från den världsvida evangelikala rörelsen och i överensstämmelse med Lausannedeklarationen och World Evangelical Fellowship's trosgrund står föreningen för...

Se:
World Evangelical Alliance

Att samfunden skrivit under manifestet Charta Oecumenica (se logon högst upp) - med dess okristna (sataniska) innehåll är inget de som säger sig vara kristna tycker är fel.

~~~~

The Pope's Push for a One-World Religion

One of the greatest dangers to Christianity today is the deliberate suppression of biblical truth for the sake of unity. The danger intensifies as we see many highly visible and influential Christians are jumping on the Vatican’s ecumenical bandwagon. Instead of warning believers that this false unity is the emergence of the "last days" apostate church, evangelicals are embracing and applauding those who are engineering it. Instead of obeying biblical exhortations and examples to:

~~~~

Det är verkligen sorgligt att Satan har så förblindat dem, att de inte kan se att de är lurade.

De har ingen ursäkt eftersom nätet är fullt av info om påven, katolska kyrkan och den falska ekumenin.


Påven gör ett satanstecken - ett av alla han gör!

Gud har varnat dem under lång tid, men de har inte velat lyssna.

Därför säger Gud:

2 Timoteus 4:3-4 Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.


2 Korintierbrevet 11: 13-15 Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till Kristi apostlar. 14 Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. 15 Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men de ska få det slut som deras gärningar förtjänar.


Efesierbrevet 5:6- 7 Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. 7 Ha därför inget med dem att göra.

Matteus 14:15 De är blinda ledare för blinda . Och om en blind leder en blind, så faller båda i gropen.

SOM NÅGON NEW AGE LEDARE SA: "DE EVANGELIKA SKA BLI VÅRA (SATANS-LUCIFERS) BÄSTA MEDARBETARE!!

Kontentan är att de kan ropa och be så öronen trillar av, Gud hör dem ändå inte!