Inte konstigt att de som kallar sig kristna inte lever efter Bibelns bud och därmed inte följer den Helige Ande.

Prästerna talar avfall och bibellärarna talar osanning.

Bibelns ord om att Guds folk ska leva heligt och rättfärdigt är borta.

Sverige har många "bibellärare" som lär ut att det israeliska folket fick sitt land 1948.

Att Gud kräver ett nytt hjärta och att judar ska följa hans bud sägs inte.

Om inte Gud kräver ett rättfärdigt folk av de som kallar sig israeler och judar behöver han inte kräva rättfärdighet av "hedningar".

Både judar och hedningar är ett upproriskt folk.

"Gud är inte så noga - kom som du är. Gud är KÄÄÄRLEK".

Vad människor - judar och hedningar - inte förstår är att Guds kärlek har villkor med sig:

Om du:

håller fast, förbliver i mig, är uthållig, vakar och beder, håller dig till tron, lyssnar i tro, vänd inte tillbaka, fall inte ur nåden, se noga till hur du lever, ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar etc.

Matteusevangeliet 5:19  Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.

Johannesevangeliet 14:15, 23 Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jesus svarade: ”Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom.

5 Moseboken 10:12-13 Och nu, Israel, vad begär Herren, din Gud, av dig? Bara att du fruktar Herren, din Gud, så att du alltid vandrar hans vägar, älskar honom och tjänar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och håller Herrens bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig, allt till gagn för dig själv.

Det gäller både judar och hedningar!

Om vi älskar Gud håller vi hans bud.

Ogudaktiga håller inte Guds bud därför att de inte älskar och fruktar Gud.

Ogudaktiga är ALLA som inte älskar Gud och hans Son Jesus Kristus (honom som det judiska folket korsfäste).

Guds plan för judarna är att de ska få sitt land under MILLENIUM-TUSENÅRSRIKET, då de fått ett nytt hjärta.

Läs om:

"PÅ DEN DAGEN - EN PRÖVAD KVARLEVA" i Sakarja 13:8-9;14:1-9

~~~~

Kristenheten i världen är lurad av Satan och hans folk att tro att Israel blev judarnas land år 1948.

Orsaken är att om den inte tror detta kan inte ANTIKRIST sätta sig på sin tron i Jerusalem!

"Kristenheten" är mycket viktig för Satan.

"Kristenheten" betyder de som låtit sig inlemmas i VÄRLDSKYRKAN" - DEN EKUMENISKA KYRKAN.

I den ingår alla religioner.

Så vill Satan ha det och det kämpar de ogudaktiga för med stöd av den avfälliga kristenheten.

Detta för att Satan (genom Antikrist) ska utropa sig som gud och dra med sig människorna till den plats han själv ska hamna - i HELVETET!!

Läs också: Varning för falska profeter