Här och Här

är listan på frimurare i Stockholm och andra städer.

~~~~

PSALTAREN 120

2 Herre, befria mig från alla lögnare och bedragare!

3 Ni lögnare, hur tror ni att ni ska kunna undgå Guds straff?

4 Nej, han ska straffa er med skarpa pilar och bränna er med glödande   kol.

Djävulen är smart, men Gud är hämnaren:

5 Mosebok 32:35 Min är hämnden och vedergällningen, sparad till den tid då deras fot skall vackla. Ty nära är deras ofärds dag, och vad dem väntar kommer med hast.

(Kung Carl XVI Gustaf är Svenska Frimurare Ordens höge beskyddare.)


https://www.youtube.com/watch?v=cvO6KnAkV8Q