Har du ditt namn i Livets Bok?

Om inte, går du evigt förlorad!

Uppenbarelseboken 20:15 "Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön."

Du måste bli en ny skapelse!

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."


https://www.youtube.com/watch?v=dLi3iifY8Z8

"The danger of repeating this verse without considering the truth it reveals; universalism denied; the importance of seeing this verse in context; the doctrine of revelation; the fallacy of the 'simple' faith; the love of God; the condition of man in the world; what is our idea of the love of God?"


https://www.youtube.com/watch?v=FT5QsjUnQ_s

"John 3:3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God."

~~~~

Om du inte älskar Gud kommer du att kastas i ELDSJÖN!