Det finns ingen annan mening med livet än att finna Gud.

Gud söker människans hjärta hela hennes liv.

Livet har en djupare mening än att äta, sova, gifta sig etc......

Ofta tar det ett helt liv innan människan kan förstå detta.

Kanske är det därför man säger att när människan blir gammal blir hon religiös.

Vi vet inte att det finns en andevärld som är verkligare än den vi ser med ögonen.

I den andevärlden är det full aktivitet.

Satan strider mot Gud fast han vet att hans tid är utmätt.

Sitt sista "drag" gör han  genom Antikrist som ska komma.
Uppenbarelseboken kap 13 och 14 och Daniels bok kap 11

De tid som kommer ska bli fruktansvärd!

Vi märker det redan om vi inte är alldeles bedövade.

Detta säger Sanningens Bok (Bibeln) om den tiden:

Matteus 24:21-22 "Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas."   

Daniel 1:1-2 "På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden."

Människan dör inte då hon somnar in.

Det finns en fortsättning på den andra sidan - en fortsättning i evighet!

Bara de människor som låtit sig finnas av Jesus Kristus och tagit emot honom som sin Herre och Frälsare får evigt liv.

Andra går bort till evig förtappelse.

Vi lever alla ett andetag från döden.

Vill du verkligen bära ditt straff själv istället för att acceptera att Jesus bar det på korset för 2000 år sedan?!

1 Petrus 2:24 "Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten."

Om, så vet du vet inte vad du talar om!

Bibeln säger att det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer!

Och om du säger "Jag har ingen synd" är du mer illa ute än den värsta brottsling!

Romarbrevet 3 säger att inför Gud är vi alla SYNDARE.

Även DU är syndare.

Be att Gud ger dig kännedom om din synd innan det är för sent!

Gå inte förlorad i din upproriskhet.

Ta emot Jesus Kristus som din Herre och Frälsare.

Vänta inte!

Tiden är kort!

Gud är en nådefull Gud. Men "han ser inte mellan fingrarna". Just för att han är nådefull så sände han sin Son Jesus Kristus till din räddning.

What the Bible Says About Hell