"Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst." Apostlagärningarna 2:21

~~~~

Livets mening är inte att hjälpa "flyktingar".

Livets mening är inte att finna rätt partner.

Livets mening är inte att ha mycket pengar

Livets mening är inte att göra karriär.

Livets mening är inte att vara intelligent (på världens vis).

Livets mening är inte att "lyckas i livet".

~~~~

Livets mening är att finna Gud.

Livets mening är att låta sig finnas av Gud.

Livets mening är att bli förlåten av Gud.

Livets mening är att få ett evigt liv.

Livets mening är att avsky allt det världen erbjuder (det som drar människan från målet som är Jesus Kristus).

Livets mening är att komma hem till Gud.

Det enda som kan mätta din hunger och stilla din törst är tron på JESUS KRISTUS!


Människan som inte känner Gud och hans Son Jesus Kristus, försöker fylla upp tomrummet i det inre genom:

1. Byte av partner.

2. Nytt jobb.

3. Finare bil.

4. Spela på hästar och andra spel.

5. Stirra in i tv-burken.

6. Köpa nya kläder.

7. Se tilldragande ut.

8. Bo i ett tjusigt hus.

~~~~

Satans mål genom sina arbetare (media, politiker, falska kristna och alla som låtit sig bedras) är att ockupera människans sinne med ytligheter och lögner, för att hon inte ska finna Gud och låta sig finnas.

På så sätt arbetar Satan febrilt med att göra människan upptagen av allt som inte handlar om Gud.

Människan ser mer och mer oklart vad som är sant och osant, verkligt och overkligt, rätt och fel.

Människans sinne är avtrubbat och fördärvat.

Det är Satans mål..

~~~~

Helvetet finns (DET ÄR SANT!) och ska uppsluka alla som vägrar att tro på sin Skapare Jesus Kristus.

2 Tessalonikerbrevet 1:6-10 Gud är rättfärdig: han straffar med plågor dem som plågar er  7 och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar 8 i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. 9 De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, 10 när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror.

OM SATAN:

Jesaja 14:12-17 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: 'Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr.   14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.' 15 Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. 16 De som ser dig stirrar på dig, de granskar dig och säger: 'Är detta den man som kom jorden att darra och kungariken att skaka, 17 som gjorde jorden till en öken och förstörde dess städer, han som aldrig släppte hem sina fångar?' 

Våga se och ta emot sanningen.

Jesus sade: "Jag är vägen, sanningen och livet".

Jesus är källan som aldrig sinar! Johannes kap. 4