“And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.”

"Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er."

~~~~

Gud sade till Josua 1:8

"Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång."

God said to Josua 1:8

Joshua 1:8 "This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success."

Om Uppryckandet:

1 Tessalonikerbrevet 4:15-17 "Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. 16 När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. 17 Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren."

About the Rapture:

1 Thessalonians 4:15-17 "For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: 17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.

~~~~

De som hatar Jesus ljuger om uppryckandet. De säger att kristna inte ska vara med om Vedermödan. Orsaken? Naturligtvis för att de är Satans medarbetare!

De kan inte förstå Guds Ord, därför att de inte är födda på nytt. De är inte födda på nytt därför de valt att inte vara det!

De ska få det straff de är värda!

Den som har ögon att se med vet att Ordet (Jesus) talar sanning och om uppryckandet kan man läsa i det ovanstående bibelordet!

Those who hate Jesus are lying about the Rapture.

They cannot understand the Word of God, because they are not born again. They are not born again, because they have chosen not to be saved.

They will get the punishment they deserve.

Those who have eyes to see knows that the Word (Jesus) is telling the truth and about the rapture can be read in the above Bible passage.


The picture from this website

It writes: "The pre-tribulation rapture is the perfect story for the flesh-pleasing, apostate church-goer of today who prefers Left Behind over God’s Word."

Den skriver: "Uppryckandet före Vedermödan är den perfekta storyn för de köttsliga, avfälliga kyrkokristna som föredrar Left Behind före Guds Ord."

~~~~

PRE-TRIB' ROOT EXPOSED

Leading pre-tribulationists admit that the Bible does not straight-forwardly proclaim a coming of Jesus prior to the tribulation period, for which reason they will, in a spirit of contention, suggest that the post-trib' rapture position is on an equally-absent Biblical foundation.

But no straight-forward scripture is required to support post-tribulationism because the rapture is well-documented to occur at the coming of Jesus, while the coming of Jesus, whenever its timing can be ascertained, is always after the tribulation period. Who can deny that Jesus comes at Armageddon, and that Armageddon is after the tribulation period? No one dares to oppose these two, well-documented facts.