https://www.youtube.com/watch?v=6zHIUnA71Vk

"Ole Dammegård har granskat mängder med platser där terrordåd har begåtts men har aldrig stött på något som verkligen tyder på religiöst motiverade dåd. Det har, enligt Ole, alltid handlat om statsfinansierad terrorism.

Han menar att skrämsel är en uråldrig princip för att få kontroll över befolkningar och att resultatet av terrorn är att medborgarna av rädsla begär och accepterar ökad kontroll."
Läs mer 

Om människor får en tro på Jesus, så vet de också att Satan finns.

Det finns en övernaturlig verklighet (ond och god) som är mer verklig,
än den vi kan se.

1 Johannes 5:19 ..hela världen är i
den ondes (Satans) våld.