https://www.youtube.com/watch?v=g2MNzS7eUD4

1 John 2:15 Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

                                             

GENESIS Audio BY MATTHEW HENRY

Hebreerbrevet 11:3 Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.

~~~~

HUR LÄNGE SKA DU STÅ EMOT GUDS KALLELSE? VÄNTA INTE! DU KAN DÖ OM ETT ANDETAG!