5 Mosebok 11:1

Du skall älska Herren , din Gud, och alltid iaktta vad han ålagt dig, hans stadgar, domslut och bud.

2 Korintierbrevet 10:4-6

Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blivit fullständig.


Uppenbarelseboken 14:11-12

De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus."


Romarbrevet 1:5

Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull.

Johannes 14:15

Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud.

Johannes 14:21

Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom.

Hebreerbrevet 5:8-9

Trots att han var Son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. När han sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom,

~~~~

Den som vill tillhöra Gud måste lyda honom.

Utan lydnad kan du inte komma till Gud.´

Du kan inte älska Gud utan att lyda hans budord.

Om du påstår det så är du en lögnare.

Världshärskarna genom ekumenin vill att du ska göra uppror mot Gud.

Tyvärr...hela kristenheten har fallit i den fällan!

Om du älskat sanningen hade du lytt Gud och inte fallit för villfarelsen genom Satans verktyg såsom Peter Drucker, Bill Johnson och många fler.

De konferenser som ordnas i sommar är exempel på Satans effektiva arbetare som alla är ute efter att lura Guds folk in i fällan!

Det är inte enkelt att vara en kristen. Det kostar allt!

Hebreerbrevet 11: 25-26

I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas Faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.HAR DU DIN BLICK RIKTAD PÅ LÖNEN...ELLER?