https://www.youtube.com/watch?v=CjWhYOqoPUc&app=desktop

"A former succesful and ambitious Investment Banker who turned Whistleblower, MADS PALSVIG, has now become a controversial and outspoken Politician in Denmark. He is the founder of a very alternative political party called "JFK21" ~ "Earth Freedom Knowledge", and has been revealing conspiracy secrets about hidden agendas orchestrated by elite "banksters" and members of secret societies, who "run the world" behind the scenes." Read more

----

SE UPP FÖR DETTA - 5G!!!
Di
"
Språnget mot framtidens affär"

"5G Is The Ultimate Directed Energy Weapon System, Says Particle Physicist "

----

True Christians, pray for MADS PALSVIG that he does not be killed by the maffia!

Matteus 24:21-22 För då ska det bli en stor vedermöda, som inte har varit från världens begynnelse intill nu, inte heller någonsin mer ska bli. 22 Och om de dagarna inte blev förkortade, så skulle inget kött bli frälst. Men för de utvaldas skull ska de dagarna bli förkortade.

JESUS är HERREN!

Johannes 3:1-3 Och bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus på natten och sa till honom: Rabbi, vi vet att du är en lärare som har kommit från Gud, för ingen kan göra de mirakler som du gör, utan att Gud är med honom. 3 Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt, kan hon inte se Guds rike.

ÄR DU FÖDD PÅ NYTT?!