Svenska kronan rasar

~~~~

Satan och hans folk (de är många!!) har som mål att sätta ett märke i höger tumgrepp eller på pannan, Uppenbarelseboken kap. 13 vers 16-17, för att de ska kunna kontrollera världens människor, så att de hamnar där Gud INTE vill de hamnar, nämligen i HELVETET - FÖR EVIGT! Där ska de själva tillsammans med djävulen hamna och alla som tagit märket (chipet).

----

Anthony Migchels - Bolshevik Takeover of the West

A total Bolshevist takeover is taking place. West wide. Under the guise of 'Corona'.

TAG EMOT DIN SKAPARE JESUS KRISTUS OCH BLI RÄDDAD TILL DET EVIGA LIVET!2 Petrus 3:10 Men Herrens dag ska komma som en tjuv om natten, och då ska himlarna med ett våldsamt dån förgås, och elementen ska smälta av brännande hetta, och jorden och de verk som finns därpå ska brännas upp.

1 Johannes 2:25 Och detta är det löfte som han har lovat oss, det eviga livet.