Man undrar hur det står till med Sveriges kungahus?

Hur kan man låta sina små barn höra och se satansdyrkare!

Och här!

~~~~

Vilka representanter för Sverige!!

Förmodligen får landet det som det är förtjänt av....

Gud är långt borta!