Gud som skapade jorden vet allt om oss människor och har t.o.m. räknat våra hårstrån.

De bryr sig människorna inte om.

Det är ofattbart!

Ändå vet människorna innerst inne att de en dag ska göra räkenskap för sina liv.

Om inte annat så vaknar samvetet på dödsbädden.

~~~~

Innerst inne har människorna en dröm att finna det som de söker.

Men då de inte kan finna detta blir istället människorna bittra och cyniska.

Deras hjärtan blir förhärdade (hårda som sten).

Människorna börjar som originella barn, men blir förstenad (förhärdade) som vuxna.

TRAGISKT!

~~~~

Vänta inte till din dödsbädd att söka Gud och att finna honom.

Det kan vara för sent!

OMVÄND DIG NU!!

2 Korinthierbrevet 7:10 Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död.Ja, Gud är kärlek, men han är en rättfärdig Gud och därmed hatar han människornas synd.

Därför måste vi omvända oss från våra synder och be om ett nytt liv med Jesus i våra hjärtan.

Jesus är den gode Herden:

Psalm 23 Den gode herden

En psalm av David.

Herren är min herde,
mig skall intet fattas.
2 Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro.
3 Han vederkvicker min själ,
han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.
4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont,
ty du är med mig.
Din käpp och stav, de tröstar mig.

5 Du dukar för mig ett bord
i mina ovänners åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja
och låter min bägare flöda över.
6 Idel godhet och nåd skall följa mig
i alla mina livsdagar,
och jag skall bo i Herrens hus
evinnerligen.

Loving My Jesus-Casting Crowns ~ Video

You Must be Born Again - Matthew Henry - JOHN 3:3