Life of Martin Luther

"The 95 Theses, which would later become the foundation of the Protestant Reformation, were written in a remarkably humble and academic tone, questioning rather than accusing. The overall thrust of the document was nonetheless quite provocative. The first two of the theses contained Luther’s central idea, that God intended believers to seek repentance and that faith alone, and not deeds, would lead to salvation. The other 93 theses, a number of them directly criticizing the practice of indulgences, supported these first two."

“The just will live by faith.”När de (tyrannerna) vill ingripa i den andliga styrelsen och fånga samvetena, där Gud allena måste sitta och regera, så skall man inte lyda dem utan om så behövs till och med släppa till livet. Världsligt regemente och värdsligt område stäcker sig inte längre än till yttre och kroppsliga ting.

Det är i hög grad nödvändigt att i hela kristenheten avskaffa tiggeriet. Bland de kristna borde aldrig någon gå omkring och tigga. Det vore också lätt att ordna så att varje stad försörjde sina egna fattiga och inte tålde främmande tiggare.

Att vara en kristen betyder inte att man är sysslolös eller känner fred och säkerhet, utan det gäller att alltid ligga ute i fält, föra krig och därvid våga sätta sitt liv på spel.

Vår tro är alltjämt mycket svag och kall. Om den var så orubblig och stark som den borde vara, så skulle vi inte kunna leva för den stora glädjens skull.

De kristnas vishet överträffar vida all annan vishet, därför att den är gudomlig.

Varken Kristus eller Gud Fader gillar klostren med deras löften.

Att tjäna Gud betyder att tjäna sin nästa som Kristus och apostlarna gjorde. De gömde inte för alltid undan sig i ensamheten i ett kloster.

Munkväsendet är ett Babel när det gäller villfarelse, okunnighet, olydnad, irrlärighet, gudssmädelser, hädelser och så vidare.

Om man vill komma till Fadern, så finns det bara en enda väg och den heter inte goda gärningar eller Guds bud utan Kristus.

Endast och allenast Guds ord kan säga oss, var vägen till himlen går, nämligen att erren Kristus själv är den rätta vägen. På detta kan vårt hjärta förlita sig och tro.

Vi skall vara beredda för den yttersta dagen, se fram emot den med glädje....för den skall förlossa oss från synd, död och helvete.

Varje kristen som uppriktigt ångrar sig är helt befriad från straff och skuld.

Du måste behålla den du är gift med - vare sig han eller hon är god eller dålig. För det heter: Har du tagit mig, så måste du behålla mig, antingen du tycker om det eller inte.

Viktigast är att mannen arbetar flitigt så att han kan försörja hustru och barn.

En kristen är en människa som känner varken harteller fiendskap mot någon annan, som inte hyser vrede eller hämnd i sitt hjärta utan idel kärlek, saktmod och vilja att göra väl.

(Ur boken: "Vad säger Luther" av Kurt Aland)

~~~~

There is no more lovely, friendly and charming relationship, communion or company than a good marriage. ~ Martin Luther

Every man must do two things alone; he must do his own believing and his own dying. ~ Martin Luther

You should not believe your conscience and your feelings more than the word which the Lord who receives sinners preaches to you. ~ Martin Luther

Martin Luther was not an antisemite!


Barndop är ej bibliskt!!!