The Pope´s Audience Hall with the Snake decorated the Roof.
https://www.youtube.com/watch?v=R7ilhfc4fY4

"Video of life inside an enclosed Carmelite community, including short excerpts of interviews with some of the Sisters. The Discalced Carmelites of Wolverhampton, UK, would like to thank Miranda Tasker and Marcus Nield, who made this film, for their hard work and professional skill. With only basic equipment, they did the filming and put together the presentation with sensitivity and understanding."

~~~~

MAY THE POOR NUNS BE BORN AGAIN AND BE FREE FROM THE MONASTERY (CATHOLIC) DECEPTION, IN ORDER TO GET THE ETERNAL LIFE THROUGH JESUS CHRIST!!

John 3:3  Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

"Både påven och jag var helt överens om att filmen ska tala till alla. Budskapet är att vi alla är jämlika i ett globalt brödraskap. Vi sitter i samma båt – och om vi inte ser detta så kommer vi alla att gå under, säger Wenders." Läs mer!

NEJ! VI ÄR INTE I ETT GLOBALT BRÖDRASKAP! VILKEN IDIOTI! PÅVEN OCH HANS KYRKA, DEN KATOLSKA ÄR ENBART TILL FÖR ATT LEDA MÄNNISKORNA TILL DEN PLATS DÄR HAN SJÄLV, SATAN OCH ALLA ONDA ANDAR SKA HAMNA - NÄMLIGEN I HELVETET!

The Reality of Hell 1

To Hell and Back - Michael O Brien's Testimony ~ Video