MENINGEN?

Finns det en mening?

JAA!

Det du innerst inne längtar efter FINNS.

KÄRLEKEN finns.

Den sanna kärleken finns.

Det är inte en slump eller tillfällighet att du inte är nöjd med det livet du lever.

Gud verkar på ditt hjärta - fast du inte vet om att det är han som verkar.

Han vet att utan honom är du inte tillfredställd.

Han söker dig.

Han låter dig vara otillfredställd (du kan inte vara annat).

Han låter dig gå igenom olika saker i ditt liv.

Han lämnar dig fri att söka "lyckan".

Men du hittar den aldrig.

Det finns bara en som kan tilfredställa dig.

Det är Gud själv. Han själv är meningen.

Livets mening är att finna Jesus Kristus, som dog för dig på ett kors.

GE INTE UPP!

DEN SOM SÖKER HAN FINNER.

Matteusevangeliet 7:7

Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.