Martin Timell: ”Jag har fått fly landet”

– Nej, jag tänker inte uttala mig en enda sekund, utan att ha en advokat vid min sida. Men jag vet vad som är sanning och jag vet vad som är lögn.

- Elisabeth Massi Fritz är målsägarbiträde för den kvinna som har polisanmält Martin Timell för våldtäkt. Hon menar att hans nekande inte förändrar bevisningen. 

Och HÄR på en likaledes skvallertidning.

~~~~

TRO INTE FÖR EN MINUT ATT KAMPANJEN "METOO" ÄR SERIÖS OCH HAR EN GOD AVSIKT!

NEJ, NEJ, NEJ!

DET PRESSEN OCH MEDIA STÅR FÖR (DE ÄR EXPERTER PÅ ATT LJUGA) ÄR ALLTID STYRT AV KRIMINELLA - ALLTSÅ AV DE SOM REGERAR VÄRLDEN OCH SOM MEDIA OCH ANDRA LÄTTLURADE ÄR LAKEJER ÅT.

DERAS VERKLIGA AGENDA OCH AVSIKT FÖRUTOM ATT FÖRSTÖRA MÄNNISKORS LIV KOMMER ATT VISA SIG....

FÖRMODLIGEN ÄR DET FÖR ATT FÖRSTÖRA MÄNNEN OCH SÄTTA IN SITT FOLK I DE OMNÄMNDAS ROLLER.

FÖRMODLIGEN ÄVEN FÖR ATT DÖLJA SINA EGNA VIDRIGHETER SOM VIDA ÖVERSTIGER ALLT MAN KAN TÄNKA SIG!

MEN OCKSÅ FÖR ATT FÖRSTÖRA TILLITEN MELLAN MÄN OCH KVINNOR.

KVINNORNA SOM LÅTIT SIG LURAS TILL SKVALLRET ÄR DUMMA SOM HÖNOR - LÄTTLURADE OFFER!

SOM ALLA VET SÅ SKA ALLA GENUSORD BORT OCH ALLA SKA ANSES HA ETT OCH SAMMA KÖN - ETT KÖNLÖST!

KAN NÅGON ANNAN ÄN DERAS HERRE SATAN STÅ BAKOM!

SATAN HATAR MÄNNISKORNA OCH FRAMFÖR ALLT KÄRLEKEN MELLAN OLIKA KÖN - FAMILJEN!

(Nu ska det vara könsneutrala dokument som detta t.ex.)

DET ÄR BÅDE KORKAT OCH ONDSKEFULLT OCH VÄRRE BLIR DET!