Romarbrevet 1:18 Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen.

Ordspråksboken 21

6 Att vinna skatter med lögnaktig tunga
är ett jagande efter vind för dem som söker döden.

7 De ogudaktigas våldsdåd snärjer dem själva,
eftersom de vägrar göra det rätta.

8 Krokig väg går syndfull man, den rene går rakt fram.

10 Den ogudaktiges själ har lust till det onda,
hans nästa finner ingen nåd i hans ögon.