2 Timoteus 4:3-4 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Naming Names & Vad säger du om detta !

Do not give false teachers a platform or otherwise support them in their ministries. 2 John 1:10-11