Magdalena Ribbing trodde som de flesta av judisk släkt inte på Gud som sin skapare.

De flesta av judisk släkt är antingen ateister eller så tror de på Talmud och Kabbala.

Ribbing undervisade bra om "vett och etikett", som tydligen är en helt bortglömd insikt.

Tragiskt att hon gick förlorad.

Hon gick förlorad liksom alla människor, som tror på evolutionen och slumpen och inte på Gud.

Döden kan komma som en snara när människan minst väntar det.

Därför kan människan inte vänta att omvända sig från sin synd.

Alla människor är syndare genom syndafallet.

INGEN kan klappa sig på bröstet i självrättfärdighet.

"Ingen rättfärdig finns,
 inte en enda.
 11 Ingen finns som förstår,
 ingen som söker Gud.
 12 Alla har avfallit,
 alla är fördärvade.
 Ingen finns som gör det goda,
 inte en enda. 13 Deras strupe är en öppen grav,
 sina tungor använder de till svek.
 De har huggormsgift
 bakom sina läppar. 14 Deras mun är full av förbannelse
 och bitterhet. 15 Deras fötter är snabba
 till att spilla blod.
 16 Förödelse och elände
 råder på deras vägar,
 17 och fridens väg 
 känner de inte. 18 De har ingen gudsfruktan
 för ögonen. "Romarbrevet 3:10-18

~~~~

För att få ett evigt liv och för att komma till Gud behöver alla människor ta emot Jesus Kristus som sin Skapare och Herre.

Har du tagit emot Jesus?

Om inte - VÄNTA INTE!

Du lever ett andetag från döden!

"Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen."
1 Timoteus 2:4 

"Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd."  Markus 16:16