(Elisabet.Hartman@svenskakyrkan.se)

(Övriga ulvar)

~~~~

DN

~~~~

"Altartavlan" passar utmärkt i den ogudaktiga Svenska kyrkan.

Bra! Nu om inte förr, borde de som vill ha sanning inse verkligheten med de som kallar sig kristna men som är ulvar i fårkläder, de som är bestämda till helvetet - de svenska så kallade prästerna.

Man kräks.2 Petrus 2 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare, som smyger in förödande falska läror. De till och med förnekar Herren, som har köpt dem, och drar över sig själva plötsligt fördärv. 2 Och många ska följa efter dem i deras fördärv, och för deras skull ska sanningens väg bli smädad. 3 Och i girighet ska de med uppdiktade ord utnyttja er, men deras dom har sedan länge varit verksam, och deras fördärv* sover inte.