Psalm 14:1 Dåren säger i sitt hjärta:
 "Det finns ingen Gud."


Människan utan Gud ser inte verkligheten

Människan utan Gud tror på sina känslor

Människan utan Gud låter sig styras av känslor

Människan utan Gud har inget rättesnöre

Människan utan Gud är inbilsk

Människan utan Gud är självrättfärdig

Människan utan Gud tror på sin förträfflighet

Människan utan Gud är högmodig

Människan utan Gud är falsk

Människan utan Gud år svekfull

Människan utan Gud är ondskefull

Människan utan Gud är en lögnare

Människan utan Gud har inget förstånd

Människan utan Gud lever i overkligheten

Människan utan Gud är ytlig

Människan utan Gud talar tomma ord

Människan utan Gud älskar att hata

Människan utan Gud älskar att vältra sig i synden

Människan utan Gud älskar smutsen

Människan utan Gud älskar orättfärdigheten

Människan utan Gud låter sig ledas av ondskefulla politiker

Människan utan Gud kan inte se att världen leds av lögnare

Människan utan Gud kan inte se att världen leds av bedragare

Människan utan Gud kan inte avslöja människor

Människan utan Gud går på lögnen

Människan utan Gud har tappat sitt förnuft

Människan utan Gud är som ett djur

Människan utan Gud tror på evolutionen

Människan utan Gud är högmodig

Människan utan Gud tycker det är fint att söka men inte att finna

Människan utan Gud vill inte finna sanningen

Människan utan Gud hatar sanningen

Människan utan Gud hatar rättfärdighet

Människan utan Gud hatar de (sanna) kristna

Människan utan Gud hatar det goda

Människan utan Gud vältrar sig i smutsen och trivs med det

Människan utan Gud har blod mellan sina tänder

Människan utan Gud vill hämnas

Människan utan Gud tänker onda tankar

Människan utan Gud tycker synd om sig själv

Människan utan Gud tror inte det finns en djävul som styr dem

Människan utan Gud märker inte att hon går i fördävet

Människan utan Gud kan inte se att världen styrs av psykopater

Människan utan Gud kan inte se att världen går mot sin undergång

Människan utan Gud tror på ondskefulla auktoriteter

Människan utan Gud är upprorisk

Människan utan Gud undersöker inte saken innan de yttrar sig

Människan utan Gud är självgod

Människan utan Gud är sin egen herre

Människan utan Gud är en DÅRE!

Efesierbrevet 4:17-19 "Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan.  Avtrubbade kastar de sig ut i orgier och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog."


Johannes 3:36 "Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom."

~~~~

HÄR är exempel på det som psykopaterna gör med världen i sitt samarbete med Satan! 

De har alla samma MÅL att göra Satan till Gud!

Trodde du att N. Korea styr sig själv utan hjälp av Trump, Macron, sionisterna och de andra psykopaterna (SATANSDYRKARNA)?!

HUR BLIND ÄR DU INTE!