Markus 13:19 "För i de dagarna ska det bli en sådan vedermöda, att något liknande inte har förekommit sedan begynnelsen av den skapelse som Gud skapade, fram till nu, och aldrig mer ska bli." (Reformationsbibeln)


https://www.youtube.com/watch?v=-tkqA7kzLFc&feature=emb_title

Människor tror att de ska få ett bättre liv i andra länder. Ja, tillfälligt.

Men 1 Johannes 5:19 säger att "hela världen år i den ondes (Satans) våld".

Det innebär som du förstår, att det spelar ingen roll var du bor Satan och hans arbetare är överallt.

Tiden kommer inom kort då Antikrist (Satan) ska sätta sig på tronen i Jerusalem och utropa sig som konung över hela världen. (Uppenbarelseboken kap. 13 och kap. 14 Reformationsbibeln)

ÄR DU REDO ATT MÖTA DIN SKAPARE? OM INTE GÅR DU EVIGT FÖRLORAD!

"Jesus sade: Jag är vägen, sanningen och livet." Johannes 14:6

24 Men i de dagarna efter den vedermödan ska solen förmörkas och månen ska inte ge sitt sken, 25 och himlens stjärnor ska falla ner och himlens krafter ska skakas. 26 Och då ska de få se Människosonen komma i skyarna med stor makt och härlighet. 27 Och då ska han sända ut sina* änglar och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ände till himlens yttersta gräns.


Will Christians Suffer the Wrath of God?

The short answer to this question is "No!" The Church of Jesus Christ will not suffer the wrath of the Lamb.1 The wrath of God is the judgment poured out on those who have rejected Jesus Christ and His righteousness. Since believers are not guilty, they cannot be punished and will not suffer the wrath of God.

"Then they will deliver you to tribulation, and will kill you, and you will be hated by all nations on account of My name. ...for then there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever shall."  (Matthew 24:9, 21)

Read more

~~~~