Den som säger att människan är god är lurad av Satan.

Romarbrevet 3:23 Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud;

Ingen som inte har sitt huvud under armen kan säga att människan är god.

Människan är fördärvad i sitt innersta!

Det var därför Jesus Kristus kom till jorden sänd av sin Fader i himlen.

Hela Bibeln (sanningens bok) handlar om den saken, att Gud hade (1 Mosebok 3:15) en plan att rädda människan hem till sig - till det eviga livet.

Det finns en som är expert på lögn eftersom han är lögnens fader.

Hans namn är Satan.

Ända från det att du kom ut ur moderlivet (även innan) så har du påverkats av denne djävul vars namn är Satan.

Han har en här i himlarymden liksom Gud har.

Den hären som tjänar honom kan du se och märka överallt.

Bl.a. finns den och används den av media.

Media-människorna är en mun för Satan.

(Inom media får du aldrig höra sanningen. Inte heller då människor framställer sig som kristna!)

Men den onde bor framför allt i ditt hjärta om du inte omvänt dig till din Skapare Jesus Kristus!

En människa som är född på nytt (Joh. 3:3) har fått ett nytt sinne och blivit en ny skapelse.

2 Korintierbrevet 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

~~~~

Israelerna som räddades av Gud ur faraos hand (Satans hand) dog alla i öknen.

Bara Kaleb och Josua och barnen till de döda överlevde.

Alla dog de p.gr. av sin olydnad och sin upproriskhet.

Alla valde att vara olydiga Gud som visat dem så mycket nåd.

Varför?

Därför att de ville vandra i sitt hjärtas hårdhet och begär.

Ska du också gå förlorad i din öken?

Du har antagligen ingen Bibel.

Köp en innan den blir förbjuden!

Läs i den: Johannes evangelium.

Bed att Gud visar dig sanningen!

Kanske vill Gud i sin nåd rädda dig från förgängelsen och det eviga fördärvet (helvetet).

Kanske vill Gud i sin nåd ge dig ett evigt liv!

Vänta inte - det kan vara för sent!


Matteus 19:28  Jesus sade till dem: "Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar.
29. Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få hundrafalt igen och skall ärva evigt liv.

The Mystery of Human Life