Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd , han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundra sextio sex.”(Upp. 13:15-18).

Vad märket, vilddjurets (Satans märke) är eller inte är har ”kristna” olika uppfattningar om men alla verkar vara överens om att det är något som någon/några/något kommer att försöka att tvinga på dem och som de absolut inte kommer att ta emot (acceptera) frivilligt när så sker.

Bibeln lär att för den som har tagit emot märket (vilddjurets/Satans märke) finns det ingen återvändo. Det går inte att efter det vända tillbaka till Jesus/Gud, att ångra sig, vända om och få förlåtelse (vilket är möjligt när en kristen begår andra överträdelser/synder), och det går inte heller längre att bli frälst till Jesus/Gud om den som har tagit emot märket är ofrälst.

Frälsningens tid är då förbi och det går varken att söka Jesus/Gud (bli frälst av honom) eller att söka sig tillbaka till honom om man har kommit bort från honom av någon anledning.

Vad vi som troende på Jesus/Gud och som har blivit sant frälsta till honom vet (eller kan få kunskaper om ifall vi vill ha det) är att det finns en värld (”hela världen är i den ondes våld, kan vi läsa om i bibeln”) och massvis med människor som hatar Jesus/Gud och som har ett system som de bygger och har byggt upp detta sitt hat på och som kallas för det ANTIKRISTLIGA systemet." Läs mer