Det är svårt att hitta positiva (sanna) artiklar om Martin Luther då historieskrivarna är fega och föredrar lögn. De är styrda av de som lever efter lögnens regler - och därmed skriver om sanningen.

Ni säger: "Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe." Jesaja 13:15

Här ett dagens exempel från massmediatidningen DN som älskar lögn och historieförfalskning:

Luthers judehat är ingenting att fira

Också i år kommer påsken att präglas av Martin Luther. Men under nästa års jubileum måste Svenska kyrkan erkänna och hantera reformatorns råa antisemitism, skriver Eskil Franck.

Eskil Frank (enligt wikipedia avsade han sig prästämbetet 2006.Tack och lov en färre falsk präst!) försvarar i artikeln sin egen religion - Talmudism-Judaism-Fariseeism - eller?

Judaism . . . Pharisaism . . . Talmudism became Medieval Rabbinism; Medieval Rabbinism became Modern Rabbinism. But throughout all the changes in name; the spirit of the ancient Pharisees survives unaltered. -Rabbi Louis Finkelstein

~~~~

Martin Luther

-Young Brother Martin fully dedicated himself to monastic life, the effort to do good works to please God and to serve others through prayer for their souls. Yet peace with God escaped him. He devoted himself to fasts, flagellations, long hours in prayer and pilgrimages, and constant confession. The more he tried to do for God, it seemed, the more aware he became of his sinfulness.

Om judarna och deras lögner

När den protestantiske reformatorn, prästen och teologiprofessorn Martin Luther (1483- 1546) arbetade med att översätta bibeln till tyska, ville han göra det så noggrant som möjligt. Han tog därför kontakt med judiska rabbiner som lovade att lära honom Hebreiska.

Under dessa lektioner kom diskussionerna in på judarnas Talmud och det var då som Martin Luther förstod vilken djävulsk lära detta var och hur den har lett det judiska folket in i slaveri under satan.

Idag har denna lära tillsammans med den kabbalistiska läran (judisk
ockultism/satanism) som handlar om att göra gott till ont och ont till gott, lett de flesta av världen befolkningar in i slaveri under Satan.

THE PHARISEES, THE TALMUD, AND MODERN JUDAISM


Bible scholars are aware that Jesus Christ denounced the Pharisees. He said they nullified all the Commandments of God by their Tradition, "teaching for doctrines the commandments of men" (Mark 7:13; Matt. 15:6-9, etc.). His invective, in truth, cannot be equalled. All of Matthew 23 is like a whiplash. He likened Pharisaism to a whited sepulchre, indeed beautiful outwardly, but "inside full of dead men's bones and of all uncleanness." Christ climaxed one condemnation after another with the expletive, "Hypocrites!" He called the Pharisees children of them that killed the Prophets. He foretold they would go on killing, crucifying and persecuting until the guilt for all the righteous blood shed from Abel on down would be upon them. "Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell?" Christ asked.

Christ is as utterly devastating of Pharisaism in the record of John 8. Although He admitted that His hearers were descendants of Abraham, He said they were, spiritually, of the devil. Christ told them:

Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because the truth is not in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar and the father of it (John 8:44).

~~~~(De som gjort filmen har tyvärr valt en karaktär utan Luthers rättfärdiga och fina utstrålning - vilket alla har som känner Bibelns Gud - den ende Guden som uppenbarats genom sin Son Jesus Kristus - världens Frälsare.)

~~~~

A Book: Martin Luther: The Great Reformer (Heroes of the Faith) by

Därför säger Herren Herren så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Och jag skall låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet. Hagel skall slå ner lögnens tillflykt, vatten skall skölja bort gömstället. Ert förbund med döden skall upplösas, ert fördrag med dödsriket skall inte bestå. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall ni bli nertrampade av det. Så ofta det far fram, skall det träffa er. Morgon efter morgon skall det fara fram, ja, både dag och natt. Det blir bara förfäran när man förstår budskapet. Jesaja 28:15-19

På den dagen skall Herren Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten. Jesaja 28:5-6

~~~~

Galaterbrevet 4:16 Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen? - Ord till de avfälliga kristna som beundrar (idoliserar) den sionistiska staten Israel och de falska judarna -Satans Synagoga (världserövrarna) och som därför kommer att gå evigt förlorade.