Angela Ander: Blogg - Laglöshetens hemlighet

När den protestantiske reformatorn, prästen och teologiprofessorn Martin Luther (1483-1546) arbetade med att översätta bibeln till tyska, ville han göra det så noggrant som möjligt. Han tog därför kontakt med judiska rabbiner som lovade att lära honom Hebreiska.

Under dessa lektioner kom diskussionerna in på judarnas Talmud och det var då som Martin Luther förstod vilken djävulsk lära detta var och hur den har lett det judiska folket in i slaveri under satan.

Talmud säger bland annat att Jesus Kristus var en oäkting född utanför äktenskapet och att hans mor Maria var en hora. En dag när hon hade sin menstruation kom en ond ande in i hennes kropp och gjorde henne havande.

Sålunda var Jesus fader en ond ande och därför var han själv besatt av en ond ande. Det var genom denna onda ande som rabbinerna menade att Jesus gjorde sina underverk.

Vidare säger Talmud att Jesus var en dåre, en förförare och trollkarl samt att han blev dödad på ett kors, begraven i helvetet och att hans lärjungar har upphöjt honom till en avgud.

Nedan följer några exempel på vad skrifterna i Talmud lär:

----

Martin Luther blev från den ena till den andra dagen en avskyvärd antisemit enligt det judiska ledarskapet (Satans synagoga) eftersom han tog ställning för Herren Jesus Kristus, de kristna, den kristna läran och för GUD allas vår fader, genom att opponera sig mot Talmuds hatiska lära.
  
De flesta kristna har ingen aning om att Luther fick sin antisemitism stämpel på grund av att han försvarade Herren och den tro som givits honom och alla andra kristna. Man har från antikristligt håll intalat dem att reformatorn, som innan han fick inblick i Talmud, var mycket vänligt sinnad till judendomen och judar, plötsligt blev en ondskefull antisemit.

Läs mer

~~~~

"Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna." (Ef 6: 12)