"Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån kommer då ogräset? 28 Han svarade: Detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne, ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada."
~Matteus evangelium

~~~~

Martin Luthers 95 Teser - 500 år sedan 2017

animated gifLuther: "Påven är inte kyrkans överhuvud" - Påven kommer till Sverige

animated gifMartin Luther - Mannen som älskade Sanningen

animated gifThe Pope's Push for a One-World Religion & Mike Gendron Tell Catholics The Truth

animated gifSvenska kyrkan hyllar både Luther och Påven

animated gifSnälla! Åk för Guds skull inte till Rom

~~~~

Världen går nu mot sin undergång med snabba steg!

Människan är som bedövad av lögnens furste SATAN!

För hundra år sedan insåg många Martin Luthers betydelse idag säger man att han var en lögnare.

Istället hyllar man påven som är Satans redskap!

Dessutom kallar man Luther för antisemit.

Detta är naturligtvis en lögn!!

Här kan du som söker evigt liv och därmed sanningen själv med egna ögon läsa vad TALMUD säger:

Talmud – Judarnas Heliga Skrift

 Av Toby Johansen 2006

Det finns två samlingar talmudläror, den babyloniska Talmud och Jerusalems Talmud. Judarna använder sig idag av den babyloniska Talmud i första hand. Med hjälp av de nummerförsedda hebreiska bokstäverna har judar i århundraden tolkat om det mesta av Guds Ord i GT, efter ledning av den mästare de följer. Vem det är, kan du se av Uppenbarelseboken 3: 9. Tyvärr är också en hel del svenska s.k. kristna ledare svårt infekterade av judendomen och Talmud.

En av de som bär ansvaret för att Talmuds obibliska läror numera sprids bland kristna i Sverige, är (jämte Ulf Ekman) sionisten och 'pingstkatoliken' Stanley Sjöberg. Han citerar ofta och gärna Talmud i den före detta kristna tidningen Hemmets Vän (HV) efter att ha läst böcker av olika rabbiner.

Sjöberg återgav även en tårdrypande berättelse av en Rabbi Yechiel Eckstein i tidningen förra året. Eckstein har samlat in miljarder från kristna sionister i USA och vill även öppna en Israelinsamling i El Salvador, ett land med en BNP som är 6 gånger lägre än Israels. Människor i El Salvador, av vilka 48 procent lever under fattigdomsgränsen, bör alltså skänka pengar för att hjälpa stackars fattiga judar. Till och med ADL-chefen Abraham Foxman anser detta väl magstarkt:

"Vi har en modern stat med omfattande sociala förmåner. Och vi är inget fattigt folk. Det som Eckstein sysslar med är perverst. Och att det judiska och israeliska ledarskapet tar emot hans pengar är också sjukt." (Foxman citerad av Netty C. Gross)

Detta bekymrar dock inte karismatikerna St. Sjöberg och Ulf Ekman. Båda tycker att kristna bör "hjälpa en jude hem" för 800:- trots att desperata ryska judar flyr direkt från Israel till Sverige och söker asyl (54 personer år 2002). De ville säkert inte invandra till Israel för att delta i IDF-styrkornas mördande. Därför kanske de som "hjälpt en jude hem", också borde ta sitt ansvar och ta hand om dessa judar när de söker asyl i Sverige, och inte låta skattebetalarna stå för det.

---

"Tagen eder tillvara för fariséernas och sadducérnas surdeg. Då förstodo de, att det icke var för surdeg i bröd som han hade bjudit dem att taga sig till vara, utan för fariséernas och sadducéernas lära." Matt 16: 11-12.

Vad är fariséernas och sadducéernas lära? Svar: Talmud. Detta är den lära som fanns redan på Jesu tid och tidigare, "de äldstes stadgar" och som rabbiner byggt vidare på under sekler sedan dess.

Läs mer

Om du står ut så är det mer här om Talmud visavi Jesus:

Jesus was a magician

---Although Christianity was the enemy of Jews and Judaism for nearly two millennia, times have changed. The Vatican, under the current pope, a true friend of the Jewish people, has granted diplomatic recognition to the State of Israel, and Christian fundamentalists in the United States are among the State of Israel's most trusted backers.

— Rabbi Boteach

VÄRLDSHÄRSKARNA (SIONISTER=ILLUMINISTER=FRIMURARE OCH ALLA MEDIAPUPPETS OCH ALLA SOM ÄLSKAR PENNINGEN SOM FINNS ATT FÅ HUR MYCKET SOM HELST BARA DU STÄLLER UPP PÅ LÖGNENS ANDE) - ÄR LYCKLIGA ÖVER ALLA DUMMA OKUNNIGA FALSKA SÅ KALLADE KRISTNA!!Ovan är dokumentet som de falska kristna skrivit under!

~~~~

Alla som inte fått sitt förstånd borttaget (SANNA KRISTNA) vet att bakom allt tal om "antisemitism" står Satan och hans folk.

Om det inte är ondskan själv alltså Satan - i maskopi med sitt folk - Satan som sedan världens grundläggning själv vill bli Gud - som står bakom lögnen, så skulle allt prat om "antisemitism" tystna.

“It is essential that the sufferings of Jews.. . become worse. . . this will assist in realization of our plans. . .I have an excellent idea. . . I shall induce anti-Semites to liquidate Jewish wealth. . . The anti-Semites will assist us thereby in that they will strengthen the persecution and oppression of Jews. The anti-Semites shall be our best friends”. (From his Diary, Part I, pp. 16) Theodor Herzl

"The Talmud is to this day the circulating heart´s blood of the Jewish religion. Whatever laws, customs, or ceremonies we observe - whether we are Ortodox, Conservative, reform or merely spasmodic sentimentalists - we follow the Talmud. It is our common law." - Herman Wouk, (From Ted Pike´s Book page 53.)


Klicka på bilden!

"HELA VÄRLDEN ÄR I DEN ONDES VÅLD." 1 Johannes. 5:10