(John Macarthur who is mentioned in the video above is also a false preacher!)

~~~~

Här är mer spektakel avslöjat av en SDA-person-sjundedags-adventist som inte är kristen, men kan se att "kyrkorna" beter sig som dårar.

"Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger Herren . 2 Därför säger Herren , Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag skall straffa er för era onda gärningar, säger Herren." - Jeremia 23:1-2

"Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture! saith the LORD. 2 Therefore thus saith the LORD God of Israel against the pastors that feed my people; Ye have scattered my flock, and driven them away, and have not visited them: behold, I will visit upon you the evil of your doings, saith the LORD." - Jeremiah 23:1-2

“Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing but inwardly are ravenous wolves." - Matthew 7:15