Meningen med livet?

Det finns en mening med ditt liv.

Meningen är att du ska söka dig fram till den levande Guden.

Han väntar på dig, just dig.

Själv sökte jag i tio år (intensivt), men du behöver inte söka så länge.

Matteus 7:6-11 Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?

Gud sände sin Son Jesus Kristus för att dö för dig på ett kors.

Han tog allas straff på sig, det straff som alla måste bära själva, de som vägrar att låta Jesus bära det för dem.

INGEN finner meningen här på jorden. Bara de som tror på Guds Son Jesus Kristus finner meningen.

Meningen är att leva ett rättfärdigt liv i evighet med Jesus och genom honom.

Han bar din synd!

AMEN!