Erik Isberg säger: "Gör ett val för miljön – skaffa bara ett barn."

Erik Isberg Konsult inom hållbart företagande och grundare av välgörenhetsorganisationen Young Collective.

Stackars människor som går på Satans lögn!

Kan det som händer i världen och i pressen blir mer korkat!

JA DET BLIR VÄRRE!!!

HÅLLBART VAR ORDET -  LÖGNORDET!!!  

~~~~~

Matteus 24:21-22 för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.