Expressen: Hit flyr miljardärerna för att överleva domedagen

~~~~

INGEN kan fly från Gud.

Ingen.

Det finns ingen som går orättvist förlorad.

Ingen.

Gud talar till alla människor.

Det finns en osynlig värld.

Den osynliga världen är den verkliga världen.

De flesta människor låter sig kontrolleras av den del av världen, där Satan styr.

De sannt kristna (de som lyder Gud) låter sig ledas av den del av världen, där Gud styr.

~~~~

Gud är allas domare.

Vi ska alla stå inför Guds domstol. (Hebreerbrevet 12: 23)

De som vägrat tro ska gå bort till evig förtappelse.

De som tror går hem till evig härlighet. (Hebreerbrevet 11:1)

Miljardärerna som vägrat tro på den Allsmäktige ska bli fördömda.

De har levt i vällust och för pengar.

De har levt i synd.

De ska därför få det straff de är värda.

Hebreerbrevet 13:5 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig

~~~~

Gud söker alla människor.

Ingen kan säga: "Det visste jag inte."

Gud söker allas hjärta.

Ingen synd är för stor för att Gud ska förlåta.

Ingen.

De som tror att de ska komma undan genom det de anser vara rätt, ska bli dömda till den eviga elden. (Uppenbarelseboken 20:10-15)

~~~~

VAD VÄLJER DU? VÄLJER DU ATT SJÄLV BESTÄMMA VAD SOM ÄR RÄTT OCH SANT ELLER VÄLJER DU DET GUD SÄGER ÄR RÄTT OCH SANT?

Uppenbarelseboken 6:17 Hans vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?

Att läsa: Illuminati 1776-1945