A man has used thought alone to control nanorobots inside a living creature for the first time. The technology released a drug inside cockroaches in response to the man’s brain activity – a technique that may be useful for treating brain disorders such as schizophrenia and ADHD.

Getting drugs to where they need to be exactly when you want them is a challenge. Most drugs diffuse through the blood stream over time – and you’re stuck with the side effects until the drug wears off.

Now, a team at the Interdisciplinary Center, in Herzliya, and Bar Ilan University, in Ramat Gan, both in Israel, have developed a system that allows precise control over when a drug is active in the body.

The group has built nanorobots out of DNA, forming shell-like shapes that drugs can be tethered to. The bots also have a gate, which has a lock made from iron oxide nanoparticles. The lock opens when heated using electromagnetic energy, exposing the drug to the environment. Because the drug remains tethered to the DNA parcel, a body’s exposure to the drug can be controlled by closing and opening the gate.

Read here

~~~~

Det är detta som de sysslar med på de större sjukhusen i Sverige t.ex. på Karolinska.

Ett levande exempel är Magnus Olsson som torterats i många år genom de kriminella "forskarna" och med regeringens samtycke.

Regeringen är ansvariga för denna tortyr.

Den bryter även lagen i Helsingforsdeklarationen

Som vi vet så slipper de flesta kriminella straff på denna sida av livet.

Gud ska dock vedergälla dem efter deras handlingar på andra sidan!

~~~~

5 Mosebok 32:35 "Min är hämnden och vedergällningen, sparad till den tid då deras fot skall vackla. Ty nära är deras ofärds dag, och vad dem väntar kommer med hast."

Matteus 24: 37-42 "Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. 38 Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. 40 Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. 41 Två kvinnor ska mala vid kvarnen . Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar.
 42 Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer."

( Denna sida är inte en kristen site. Ta det som är gott lämna det andra!)