Är inte LUF(liberala ungdomsförbundet) i Stockholm snedvridna i huvudet/hjärtat - så säg!

~~~~

Ju mer pervers du är desto bättre - det verkar vara LUF:s melodi!

Människor som syndade mot Gud i det gamla förbundet (GT) straffades med döden:

MOLOK

3 Mosebok 20:1-5 Herren talade till Mose. Han sade: 2 Du skall säga till Israels barn: Om någon av Israels barn eller av främlingarna som bor i Israel ger någon av sina avkomlingar åt Molok, skall han straffas med döden. Folket i landet skall stena honom. 3 Jag skall vända mitt ansikte mot den mannen och utrota honom ur hans folk, därför att han givit en av sina avkomlingar åt Molok och orenat min helgedom och ohelgat mitt heliga namn. 4 Om folket i landet ser mellan fingrarna med den mannen, när han ger en av sina avkomlingar åt Molok, och inte dödar honom, 5 då skall jag själv vända mitt ansikte mot den mannen och mot hans släkt. Och jag skall utrota honom ur folket jämte alla dem som följt honom och i trolös avfällighet dyrkat Molok 

HOMOSEX

3 Mosebok 20:13 Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld.

TIDELAG

3 Mosebok 20:15-16 Om en man ligger med något djur, skall han straffas med döden, och djuret skall ni döda. 16 Om en kvinna gör närmande mot något djur för att para sig med det, skall du döda både kvinnan och djuret. De skall straffas med döden. De bär på blodskuld.

~~~~

OFFER ÅT MOLOK (offer åt Satan):

Som vakna människor vet så styrs världen av de som offrar sina barn åt Molok.

De som inte duckar för sanningen kan undersöka saken på nätet.

HOMOSEX (sex med samma kön):

Homosex är nu så accepterat, så man kan straffas med fängelse, om man säger att det är synd.

Homosex är den vanliga seden bland de styrande i världen.

NEKROFILI (sex med döda):

Detta är inte ovanligt. Vad händer t.ex. på sjukhusen? 

Man kan undra efter ett sannt vittnesbörd.

TIDELAG (sex med djur):

Förbudet mot tidelag tycker GW Persson är fånigt:

~~~~

DE SOM HATAR GUD OCH DÄRMED ÄR STYRDA AV SATAN HAR INGA LAGAR.

ÄVEN OM MÄNNISKOR INTE STRAFFAS MED DÖDEN I NYA FÖRBUNDET, SÅ FINNS DET ETT STRAFF SOM VÄNTAR ÄVEN DAGENS SYNDARE - NÄMLIGEN HELVETET! (Matteus 25:46)

~~~~

De som ockuperat de kristnas boningar (inga undantag) hatar att undervisning om LYDNAD ges.

Deras lag säger: Kom som du är, gör som du vill. Gud älskar alla. Det är lagen som gäller.

De som bryter mot Satans lagar kommer att straffas med döden. (Uppenbarelseboken 20:4)


~~~~

"Dilling says the Talmud and the Jewish religion approves of pederasty, bestiality, murder, incest, and intercourse with the dead;"

~~~~

3 Mosebok 20:7-8 Ni skall helga er och vara heliga, ty jag är Herren, er Gud. Ni skall hålla mina bud och följa dem. Jag är Herren, som helgar er.  

Hebreerbrevet 10:31 Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.


Hebreerbrevet 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.


~~~~

(Om du vill veta mer om VÄRLDSFÖRSTÖRARNA - Läs här)