För att det inte ska se ut som om det är facebook och Mossad (den israeliska säkerhetstjänsten), de kabbalistiska judarna (vilka vi har skrivit mycket om på denna blogg) och Mark (en sionistisk jude och facebooks grundare) som vill inskränka yttrandefriheten på nätet, så har man varit tvungen att anlita en kines vid namn Chan - jo- Jun (boende i Tyskland) för att censurera facebook.

Detta är ganska typiskt när det från sionistiskt håll gäller att få igenom sina önskemål. Man låter helt enkelt en annan röst tala (som man har betalt mycket pengar till) och säger till denna röst att förfasa sig över nätotrevligheter och nätkriminalitet eller annan otrevlighet såsom antisemitism.

Det är många som skulle förlora mycket om sanningen kommer fram och därför kämpar man febrilt för att inte sanningen skall komma fram.

Chan -jo Jun, en kines (som har en egen advokatbyrå) tycker att facebook (Mossaadbook) måste följa tysk lag och sätta stop för hoten och hatet på nätet. För att göra detta så har hans advokatbyrå gått samman med sin motståndare Facebook (Mossadbook).

Läs mer

"In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. In their totality and in their interactions these phenomena do constitute a common threat which demands the solidarity of all peoples."

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." -Arthur Schlesinger, Jr., in Foreign Affairs (July/August 1995)

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"Once we squeeze all we can out of the United States it can dry up and blow away." - Prime Minister Benjamin Netanyahu

"To Control The Media Is To Control The Public." - Illuminati Goal

~~~~

Source: We shouldn't be surprised. God warned us long ago that the world's ways would lead to corruption and tyranny, not peace and love. His lasting peace is reserved for those who will face the rising hostility with faith and love:

"... in the last days perilous times will come: For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God.... And from such people turn away!" 2 Timothy 3:1-13

“These things I have spoken to you, that in Me you may have peace. In the world you will have tribulation; but be of good cheer, I have overcome the world.” John 16:33