LÄKARE, HJÄRNFORSKARE, ENTREPRENÖR, 38 år. Född i Iran, bosatt i Stockholm och Marbella. Debuterar som Sommarvärd.

"Hjärnforskaren Mouna Esmaeilzadeh pratar om att dö och att tro på mirakler - baserade på vetenskap och teknologi."

~~~~

Mouna Esmaeilzadeh talar om att leva till 150 år.

Mouna Esmaeilzadeh talar om att rädda liv.

Mouna Esmaeilzadeh talar om att designa sitt eget barn.

Mouna Esmaeilzadeh hör till alla dem som Gud kommer att sända till den eviga förtappelsen - med andra ord till helvetet.

Helvetet, som Jesus så ofta varnade för, kommer alla de att föras till om de tror som Mouna Esmaeilzadeh.

Endast de som ändrar sina tankar, ödmjukar sig och söker den levande Guden kan behaga Gud, han som är sanningen.

Gud har sagt i sitt ord att den som söker han finner. (Matt. 7:8)

Men den levande Guden säger också att högmod går före fall.

Må människan akta sig för högmodiga tankar, om hon vill leva ett tag till på denna jord!

Det finns ett exempel på en person som var högmodig, men som Gud lät ätas upp av maskar. (Apg. 12:23)

Så se upp för högmod!

Ordspråksboken 16:18 Stolthet går före undergång och högmod går före fall.

Mouna Esmaeilzadeh passar in i det som sker i världen.

De som talar som Guds fiende vill (Satan), de premieras.

Men den Gud genom sin Son Jesus Kristus "premierar", är de som är födda på nytt.

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

Den så kallade vetenskapen leder till högmod, men den som känner sin Gud lever inte bara i 150 år utan i EVIGHET - i Guds rike!

~~~~

Det finns ett HELVETE.

Det är den plats, som de som trott på "vetenskapen" istället för den levande Guden, kommer att hamna.

De som trott på vad så kallade forskare och vetenskapsmän säger, kommer om inte förr då de är i helvetet, att inse att de är grundlurade bedragna av ormen, som är Satan!

1 Johannes 5:19 "Hela världen är i den ondes våld!

Orsaken till att människan blir bedragen, är att hon inte älskar sanningen, så hon kan bli frälst och få ett EVIGT LIV!

2 Thessalonikerbrevet 2:11-12 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.
ÄLSKAR DU SANNINGEN, SÅ DU KAN BLI RÄDDAD FRÅN SATANS LÖGN OCH FÅ ETT EVIGT LIV?!