Philippians 2:9-11 Therefore God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name, 10 that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, 11 and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

Filipperbrevet 2:9-11 Därför har Gud också
 upphöjt honom över allting
 och gett honom namnet
 över alla namn, 
 10 för att i Jesu namn
 alla knän ska böjas,
 i himlen och på jorden
 och under jorden,
 11 och alla tungor bekänna
 att Jesus Kristus är Herren,
 Gud Fadern till ära.