Exodus 20:11 For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it.


https://www.youtube.com/watch?v=nZ_BMn4vUkU

Markus 13:27 Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns.

 

Eftersom människor (de flesta) tror att de kommer från aporna (djurvärlden), är det inte konstigt att de tror på ormens lögn att jorden är en glob!

"Astronomer", som de kallar sig är inte bättre!

De låtsar de är ärliga vetenskapsmän, men de har huvudet under armen och ljuger!

1 Johannesbrevet 5:19 Vi vet att vi tillhör Gud (de som är födda på nytt) och att hela världen är i den ondes våld. 

Evigheten - på vilken sida är du?

(observera - att "alertsweden.bloggo.nu" anses som en "hatsida" av lögnarna!)