....living in the Last Days

https://www.youtube.com/watch?v=JQrFq8L55wc

Jesus till dem som tror: "Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar."

Markus 16:15-18 "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. 17 Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. 18 De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."

Bibeln säger inte att det är en speciell gåva att driva ut onda andar.

Somliga tror att det finns något som heter "befrielsetjänst", vilket även Pittman tror. Men Bibeln säger inte det!

Inte heller att en person som är pånyttfödd ska dra fram alla synder hon gjort innan hon blev frälst.

Den som säger det vet inte vad pånyttfödelse är! (Joh. 3:3; 2 Kor. 5:17)

Matteus 16: 24-25 Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25 Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.

Uppenbarelseboken 1:8 Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.

~~~~

"Testimony of Heaven: Inside the Holy City" - Interview with Oden Hetrick

"Except a man be born again, he will wish one day he had never been born at all." J.C. Ryle