https://www.youtube.com/watch?v=xh7qIHUl1Jc

~~~~

Man måste bli en på Gud (Jesus) troende människa för att kunna fatta vad och varför det händer som händer och skall hända.

Gud gör allting NYTT! Han skapar en ny jord! Vill du leva där?

Du bestämmer. Gud tvingar ingen.

Men jag uppmanar dig allvarligt: sök Gud så du får leva på den nya jorden, där ondskans krafter hålls i schack såsom av en järnspira: Jesus´ hand och hans folks händer.

Uppenbarelseboken 2:25 Men håll fast vid det ni har, till dess jag kommer. 26 Och den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över hedningarna, 27 och han ska styra dem med järnspira, och såsom lerkärl ska de bli krossade 28 såsom också jag har tagit emot av min Fader. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. 29 Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna.

DU TROR DU KAN VARA "OPTIMIST", MEN UTAN JESUS I DITT HÄRTA, SÅ ÄR DU FÖRLORAD FÖR EVIGT!

~~~~

Att Sverige har politiker som är värdelösa att göra sitt jobb är meningen.

De är tillsatta av Guds motståndare för att sätta Satan på tronen i Jerusalem. Judarna tror att de då ska bli herrar som ska regera på jorden.

Människor tror att nu ska det bi ordning i världen och att det ska bli fred.

MEN SÅ FEL!

Det kommer att bli ett stort krig i Jerusalem (Harmageddon) och sedan kommer Jesus på skyarna och hämtar, de som givit sitt hjärta till honom.

Det blir slutet på denna världsordning och en ny värld skapas.