Unbiblical Teachings


NEW BOOKLET:Beware of Bethel: A Brief Summary of Bill Johnson’s Unbiblical Teachings by Bill Randles is our newest Lighthouse Trails Booklet Tract.  The Booklet Tract is 14 pages long and sells for $1.95 for single copies. Quantity discounts are as much as 50% off retail. Our Booklet Tracts are designed to give away to others or for your own personal use. Below is the content of the booklet. To order copies of  Beware of Bethel: A Brief Summary of Bill Johnson’s Unbiblical Teachings, click here.

Beware of Bethel: A Brief Summary of Bill Johnson’s Unbiblical Teachings

By Bill Randles

What would you think of a Bible school that sends young people out to literally prostrate themselves on the graves of deceased preachers so that the students can absorb “the anointing” that lingers on the graves? What about a church in which a mist containing feathers, gold, and jewel dust descends on the worshippers in the sanctuary? How about a church conference which features prophetic “tattoo readings” as one of the workshops?

What would you expect of a church which is a combination of the Word of Faith error and the prosperity gospel of Kenneth Copeland and Kenneth Hagin, the signs and wonders of Oral Roberts and Benny Hinn, the false assumptions of the “spiritual warfare” and hyper-deliverance movement, the “prophetic movement,” and the gnostic mysticism of the Toronto Blessing?

You don’t have to wonder any longer, for there is such a “ministry” which is currently the most recognizable and influential face of the prophetic movement. I refer to Bill and Beni Johnson who co-pastor Bethel Church in Redding, California and its related ministries including “Jesus Culture” youth band and Bethel’s School of Supernatural Ministry.

Read more

~~~~

De svenska pastorerna och de som kallar sig ledare älskar Bill Johnson och rörelsen "New Wine".

De sitter t.o.m. i styrelsen!

VE ER NI SOM KALLAR ER HERDAR FÖR HJORDEN!

~~~~

Hesekiel 34

Israels herdar

34 1 Herrens ord kom till mig. Han sade: 2 "Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger Herren, Herren : Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden? 3 I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden. 4 De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. 5 De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades. 

6 Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. 7 Hör därför Herrens ord, ni herdar: 8 Så sant jag lever, säger Herren, Herren , sannerligen, därför att mina får har lämnats till rov och därför att mina får har blivit ett byte för alla vilda djur - de har ju ingen herde - och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, då herdarna bara tänker på sig själva och inte på mina får, 9 därför, ni herdar: Hör Herrens ord: 10 Så säger Herren, Herren : Se, jag är emot herdarna och skall utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna skall då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt dem.