Publicerar denna artikel igen:

Bill Dannemeyer
U.S. Congressman, 1979-1992

Your U.S. government can now legally kill Christians for the “crime” of worshipping Jesus Christ! A diabolic deception has been perpetrated on the American people by their OWN leaders, Senators and Congressmen, who have sold their soul to the devil. On March 5, 1991, in the House of Representatives, and March 7, 1991, in the U.S. Senate, without any knowledge of, or input by, the people of the United States, U.S. Senators and Congressmen passed a law that is so outrageous – and frankly unconstitutional – that it forces the American people to be bound by a set of monstrous rules, called the Noahide Laws, rules that make the belief in Jesus Christ a crime punishable by decapitation by guillotine! On March 20, 1991, President George H.W. Bush, a supposed Christian, signed the bill into law.

Before you respond, “NO, that cannot be – not in our free country!” let me explain.

The passage of this law, HJ Res. 104, is especially troublesome to me because I was a member of the U.S. House of Representatives at the time it was passed. Even worse, I was in the House Chamber the very day that is was passed, voting on other legislation. Yet I, as a U.S. Congressman, had NO KNOWLEDGE that it had been passed or even that it was to be brought up for a vote.

How could this be? How could the deception be so pervasive that those of us who had sworn to uphold our country’s Constitution, particularly those of us (few, indeed) who really took our position seriously as the protectors of the people, could be totally in the dark regarding the content of this bill and its passage by the leaders of this country – by treachery and deceit?

Here’s how it happened!

On January 31, 1991, an innocuous-sounding Resolution was introduced, designating March 26, 1991 as “Education Day, USA.” It was purposely given this name to deceive the American people. It was, in fact, a Double Deception because not only did the Resolution have nothing to do with “Education,” it was also deceptively billed as a vehicle for recognizing the eighty-ninth birthday of Rabbi Menachem Mendel Schneerson. But in truth, the Resolution was nothing less than a secret, under-handed plot to control the American people by the Noahide Laws – a subterfuge for the elimination of Christianity, the elimination of all Christians, and the enslavement of all remaining “Gentiles.”

The Resolution, first introduced by Minority Leader, Rep. Robert H. Michel of Illinois, was then referred to the House Post Office and Civil Service Committee.

Early in March 1991, 225 members of the House had signed on as co-sponsors of this Resolution, but it is highly doubtful they were given the full text of the document. They were probably told only that it was a Resolution in honor of Rabbi Schneerson’s birthday. Most likely they had no knowledge that the treacherous Noahide Laws were a silent attachment. I was not one of the co-sponsors.

The committee referred this Resolution to the House for a vote on March 5, 1991. But here is where the real treachery begins! The record states that the House of Representatives passed this Resolution by “Unanimous Consent.” But what the average American does not know is that “Unanimous Consent” is a euphemism for getting a bill passed “under the radar” with almost NO ONE present to vote AND with NO RECORD of who voted or HOW they voted.

A Congressman’s ears prick up when he hears the words “Unanimous Consent” because he is aware that this may be a signal for skullduggery. And in this case, it most certainly was!

On the day this Resolution was “passed,” the entire membership of the House of Representatives had already been dismissed after having been told that the day’s work, including all the voting, was over. We could all go home.

It was THEN, after virtually ALL members had left, that the traitorous authors of this Resolution brought it up for a vote on the House floor – with only four hand-picked members present. It was then deceitfully “passed” by “Unanimous Consent” on March 5, 1991, by voice vote with almost NO ONE there and NO RECORD made of their names or how they voted.

Two days later, on March 7 1991, the U.S. Senate passed the Resolution by voice vote, also with no recorded vote. On March 20, 1991, it was signed by President George H. W. Bush and became Public Law 102-14.

As you read on, you will discover the identity of the evil forces that have so much control over the U.S. Government that they can accomplish these dastardly deeds under cover of darkness.

Read more 

Läs även här!

(TYVÄRR HAR DE TAGIT BORT ARTIKLARNA, MEN KOLLA SJÄLV EFTER DESSA LAGAR , OM UPPLYSNING FINNS KVAR VILL SÄGA! ALLA VET ATT DE KRIMINELLA (SATAN OCH HANS FOLK) FÖRSÖKER GÖMMA SIG! DE TROR INTE PÅ ATT GUD SER ALLT, OCH ATT DE SKA FÅ STÅ TILL SVARS FÖR DET DE GJORT - I EN EVIGHET!!)

Se HÄR!  

Och HÄR!

"The Lubavitch movement mentioned in HJ Res. 104, began in the late 18th century and is the largest branch of orthodox Hasidic Judaism. One of its prime goals is the enforcement of the Noahide Laws on all humanity."

eller klicka på NOAHIDE LAGARNA I "KATEGORIN"!

~~~~

Jesus ord i Johannes 8 till judarna: 37 Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord. 38 Jag talar vad jag har sett hos min Fader. Ni gör vad ni har hört av er fader." 39 De svarade honom: "Vår fader är Abraham." Jesus sade: "Om ni vore Abrahams barn, skulle ni göra Abrahams gärningar. 40 Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham. 41 Ni gör er faders gärningar." De svarade: "Vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en fader, Gud." 42 Jesus svarade: "Vore Gud er Fader, skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. 43 Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. 44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. 45 Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. 46 Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? 47 Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud."

~~~~Bush senior signerar år 1991 Noahide lagarna under judarnas vakande ögon!


~~~~


Uppenbarelseboken 20:4 Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand.

Revelation 20:4 and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands;

De som är "judarnas vänner" - som Netanyahu kallar dem - är medbrottslingar!"

Netanyahu: "Evangelical Christians are Israel’s best friends"

Netanyahu congratulates Putin, refrains from criticizing Russian elections

DE ÄR ALLA PÅ SAMMA SIDA - ATT DET SKA VARA SÅ SVÅRT ATT INSE!

DERAS MÅL ÄR ATT SÄTTA SIN GUD - SATAN, PÅ TRONEN I JERUSALEM - MED HJÄLP AV DE FALSKA KRISTNA (bara kristna till namnet), SOM DÄRFÖR ÄR MEDBROTTSLINGAR!!

~~~~

SATANS SYNAGOGA-BANKIRER-SKRIFTLÄRDA-FARISÉER ÄR LUCIFERIANER=SATANSDYRKARE!

Johannes 8:44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.