Ezekiel 36:26 "Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you; and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.

VAD SOM BETYDER NÅGOT ÄR ATT DU ÄR EN NY SKAPELSE.

~~~~

18 Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd . 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer ? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?


21 När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror.
22 Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, 23 men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25 Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.


26 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma.
27 Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka, 28 och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, 29 för att ingen människa ska berömma sig inför Gud . 30 Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det ska bli som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren .~~~~

18 For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. 19 For it is written, “I WILL DESTROY THE WISDOM OF THE WISE, AND  THE CLEVERNESS OF THE CLEVER I WILL SET ASIDE.”20 Where is the wise man? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world?

21 For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not come to know God, God was well-pleased through the foolishness of the message preached to save those who believe. 22 For indeed Jews ask for signs and Greeks search for wisdom; 23 but we preach Christ crucified, to Jews a stumbling block and to Gentiles foolishness, 24 but to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. 25 Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. 26. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:

27 but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong, 28 and the base things of the world and the despised God has chosen, the things that are not, so that He may nullify the things that are, 29 so that no man may boast before God. 30 But by His doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness and sanctification, and redemption, 31 so that, just as it is written, “LET HIM WHO BOASTS, BOAST IN THE LORD.” 30 But by His doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness and sanctification, and redemption, 31 so that, just as it is written, “LET HIM WHO BOASTS, BOAST IN THE LORD.”


Wikipedia-foto

Nobelfesten är ett NWO-gyckel och en hädelse mot Gud!

DERAS MÅL ÄR SATANS RIKE.

DETTA RIKE KOMMER ATT VARA FÖR ETT KORT TAG, SEDAN BESEGRAS SATAN, OCH TUSENÅRSRIKET TAR SIN BÖRJAN.