När jag igår såg att det finns "kristna" som tror att DAVID OWUOR (här ser du honom i full aktion i en "församling i Uppsala!) är en profet och sann kristen, så blev måttet rågat!

(Här ser du en till totalt förvirrad "församling" i Malmö!)APG 29 fann jag denna kommentar.

På tidskriften Flammor var en länk till Owuor inlagd: "repentsweden.se".

(Förmodligen är det Owuors egen blogg eller så har han en person som är hans ställföreträdare och tjänare i Sverige).

VAR finns varningen för Owuor??

De som kallar sig kristna i Sverige är grundlurade!

Här är lite av deras sataniska villfarelser:

1, De utövar idoldyrkan av Israel och judar.

2. De bjuder in rabbiner (antikrister) att predika.

3. De har gått in i VÄRLDSKYRKAN.

4. De har Alpha-kurser (katolskt).

5. De är ekumener  och blandar sig med ockulta läror: katolicism, new age, shamanism, islam, judendom, hinduism etc.


6. De vill vara duktiga och har därför möten för invandrare och hjälper dem med allehanda ting (obs - medlemmarna får ingen hjälp!).

7. De har rockkonserter och underhållning på sina möten,

8. De låter falska kristna predika såsom "trospredikanter", Willow Creek etc.

9. De låter sig besättas genom New Wine "profeter".

10. De - pastorerna - har månadslön och predikar falskt tionde.

etcetera etcetera etcetera!!

Gud säger detta:

Matteus 7:13-23

13 Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. 14 Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.
 

15 Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. 16 På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 

 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. 20 Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.
 

21 Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. 22 Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? 23 Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.


Mina funderingar:

Kan det vara så att de som kallar sig kristna (men inte är det) har blivit torra kvistar genom att för länge ha varit i samfunden och kyrkorna och blivit matade med tomhet?!

Gud har kallat på dem: "GÅ UT!" - men de har inte hörsammat Guds kallelse!

De har blivit besatta av religiösa demoner genom falska herdar och predikanter.

DE ÄR DÖDA GRENAR SOM ÄR REDO FÖR DEN EVIGA ELDEN!

(Församlingen Kraftkällan är en annan "församling" i Sverige skapad av Satan!)